การย้ายโปรแกรม และข้อมูลจาก Macbook เครื่องเก่า ไป เครื่องใหม่ ผ่าน Wi-Fi (Mac MigrationAssistant)

Mac

คลิปแสดงวิธี ในการย้ายโปรแกรม และข้อมูลจากเครื่อง Macbook เก่าไปเครื่องใหม่ที่ซื้อมา คือจาก Macbook air 13" 2013 ไปที่เครื่อง Macbook pro 13" 2013 โดยการใช้ โปรแกรม Mac Migration Assistant และเลือกการส่งข้อมูลผ่านทาง Wi-Fi (Date:2016-12-25, Group:Mac , View: 2,257)

กระดาน ถาม-ตอบ

ชื่อ *
นามสกุล
ข้อความ *