เริ่มการติดตั้ง Microsoft Visual Studio for Mac

Android

เริ่มต้นการติดตั้งชุดโปรแกรม Microsoft Visual Studio for Mac ซึ่งเป็นชุดโปรแกรมสำหรับนักพัฒนา เพื่อใช้ในการพัฒนาโปรแกรม บน Mac, iOS และ Android โดยรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแรกที่ออกมา เพื่อให้ทดลองใช้งาน (Date:2016-12-06, Group:Android , View: 1,546)

กระดาน ถาม-ตอบ

ชื่อ *
นามสกุล
ข้อความ *