รีวิวและประกอบ ระบบระบายความร้อน CPU ด้วยน้ำ (CPU Liquid Cooler Maelstrom 240T)

Others

เป็นคลิปที่ผม แสดงข้อมูลการเปรียบเทียบระหว่าง การใช้งาน พัดลมระบายความร้อนเดิมๆ ที่มากับตัว CPU ของ Intel กับ ระบบระบายความร้อนด้วยนำ้(แบบปิด) รุ่น Maelstor 240T ซึ่งมี 1 หม้อน้ำ และมี 2 ใบพัด ขนาดใบพัดละ 120 ซม. (Date:2015-08-15, Group:Others , View: 1,463)

กระดาน ถาม-ตอบ

ชื่อ *
นามสกุล
ข้อความ *