ติดตั้ง Hackintosh ภาค1: เตรียมเครื่อง และสร้าง USB บูตเพื่อติดตั้ง Hackintosh (Thai)

Mac

กรณีศึกษา เรื่องการติดตั้ง Mac OS ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่เครื่อง Mac โดยจะเรียกวิธีการนี้ว่า การทำ Hacintosh ในคลิป จะแสดงขั้นตอน ในการใส่ Wifi card ที่รองรับ Hackintosh (ถ้าไม่รองรับเครื่องจะใช้ wifi ไม่ได้) และการใส่ USB Bluetooth... (Date:2015-07-17, Group:Mac , View: 2,225)

กระดาน ถาม-ตอบ

ชื่อ *
นามสกุล
ข้อความ *