นับชุดของตัวเลข 0 ว่ามีกี่ชุด

Java

เขียนโปรแกรม ตามเงื่อนไข ดังนี้ ,ตัวเลข 0 ต้องอยู่ระหว่างตัวเลข 1 และ ,ตัวเลข 0 ต้องมีจำนวนตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป ,กำหนดชุดของตัวเลขได้ตามต้องการ ตัวอย่าง 101000100011110001010101000010000 คำตอบ 4 ชุด (Date:2013-12-21, Group:Java , View: 2,500)

กระดาน ถาม-ตอบ

ชื่อ *
นามสกุล
ข้อความ *