แก้ปัญหา Android แจ้ง Debug Certificate expired

Android

แสดงวิธีการแก้ไขปัญหา ข้อผิดพลาด Error generating final archive: Debug Certificate expired ซึ่งจะเกิดขึ้นเพราะเครื่องที่ติดตั้ง adroid ADT plug-in เป็นเครื่องที่กำหนดใช้ภาษาไทย ทำให้การสร้างไฟล์ debug.keystore ผิดพลาด จึงต้องทำการลบ และให้ Eclipse สร้างไฟ (Date:2013-12-18, Group:Android , View: 1,779)

กระดาน ถาม-ตอบ

ชื่อ *
นามสกุล
ข้อความ *