การ Run โปรแกรมบน Emulator และ Android Device

Android

ทดสอบการ run โปรแกรมบน Emulator เปรียบเทียบกับการ run โปรแกรมบน อุปกรณ์ Android พร้อมทั้ง อธิบายเรื่อง การสร้าง Emulator ,การกำหนดขนาด และเพิ่มคุณสมบัติ ให้กับ Emulator (Date:2013-12-06, Group:Android , View: 2,159)

กระดาน ถาม-ตอบ

ชื่อ *
นามสกุล
ข้อความ *