การ Run โปรแกรมบน Emulator และ Android Device

Android

ทดสอบการ run โปรแกรมบน Emulator เปรียบเทียบกับการ run โปรแกรมบน อุปกรณ์ Android พร้อมทั้ง อธิบายเรื่อง การสร้าง Emulator ,การกำหนดขนาด และเพิ่มคุณสมบัติ ให้กับ Emulator (Date:2013-12-06, Group:Android , View: 841)

สอบถาม

ชื่อ *
อีเมล์
รายละเอียด *