NiceHash OS ระบบปฏิบัติการสำหรับการขายแรงขุดบน Platform ใหม่

Others

คลิปนี้ จะแสดงการประกอบริค อย่างง่ายๆ และทดลองใช้งาน NiceHash OS ระบบปฏิบัติการสำหรับการขายแรงขุด ที่ถูกพัฒนามาจากระบบ Linux OS ซึ่งทาง Nicehash พัฒนามาและนำมาใช้งานมันบน Platform ใหม่ ซึ่งในคลิปนี้จะแสดงขั้นตอนการติดตั้งทั้ง ฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ (Date:2019-07-19, Group:Others , View: 826)

กระดาน ถาม-ตอบ

ชื่อ *
นามสกุล
ข้อความ *