การส่งข้อมูล MO, MT, DR ระหว่าง Operator กับทาง CP

Others

คลิปนี้จะอธิบาย ข้อมูลที่ส่งระหว่าง Opterator กับทาง CP ว่ามีการจำแนกเป็นกี่กลุ่ม และแต่ละข้อมูลมีความหมายอย่างไร และทำงานอย่างไร (Date:2019-04-14, Group:Others , View: 697)

กระดาน ถาม-ตอบ

ชื่อ *
นามสกุล
ข้อความ *