API ของ SMS และการส่งข้อมูลระหว่าง Operator และ CP

Others

คลิปนี้ จะอธิบายว่า API ที่ทาง ค่ายมือถือส่วนมาก มีมาให้ ประกอบด้วยกี่ประเภทพ และ การเชื่อมต่อกับระหว่าง Operator กับ CP หลักๆจะต้องทำอย่างไร (Date:2019-04-01, Group:Others , View: 680)

กระดาน ถาม-ตอบ

ชื่อ *
นามสกุล
ข้อความ *