Open Source

เขียน Python โปรแกรมนับวินาที

คลิปนี้ เป็นโปรแเจคตัวอย่าง ที่นำ button และ label มาใช้ในการแสดงผลการทำงานที่เป็นลูปนับเวลา ขึ้นทีละ 1 ทุกๆ 1วินาที (Date:2019-04-01, Group:Open Source , View: 505

เขียน Python แบบ GUI ทดสอบ Form, Label, PhotoImage

คลิปสอนการเขียน Python แบบมีหน้าต่าง โดยมีการเรียกใช้งาน Form , Lable และ PhotoImage เพื่อแสดงข้อความและรูปภาพอยู่บนฟอร์ม (Date:2019-04-01, Group:Open Source , View: 518

เริ่มต้นศึกษา Python ติดตั้งและเขียนโปรแกรมคำนวณดอกเบี้ย

คลิปสอนการติดตั้งและเขียนโปรแกรมตัวอย่าง ซึ่งเป็นโปรแกรมคำนวณดอกเบี้ย โดยใช้ Visual Studio Code ในการพัฒนา (Date:2019-04-27, Group:Open Source , View: 740

ติดตั้ง Node JS และทดสอบเขียนโค้ดง่ายๆ

คลิปลองเล่น Node JS และทดสอบเขียนโค้ดง่ายๆในการทำตัวเองเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Date:2019-04-27, Group:Open Source , View: 637