C++Builder

เขียน Pascal และ Delphi ได้บนเครื่องมือฟรีอย่าง Lazarus

คลิปนี้ จะแชร์ประสบการณ์บอกเล่าความเป็นมา และประสิทธิภาพของ Pascal และ Delphi ซึ่งแม้ในปัจจุบันเราก็ยังศึกษาและเขียนโปรแกรมภาษานี้ได้อยู่ ผ่านโปรแกรมชุดพัฒนาฟรีอย่าง Lazarus (Date:2019-04-26, Group:C++Builder , View: 545